Quầy lễ tân 2m4 giã đá có hộc tủ mới 98%

7.800.000 3.750.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720