Thanh lý quầy tính tiền shop 1m2 mới 95% QC018

3.150.000 1.350.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720