Quầy L 1m4 màu trắng chỉ đen mới 98%

3.000.000 2.600.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720