Bảng viết từ cũ 2m2 giá rẻ mới 95% GHS07

1.200.000 850.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720