Thanh lý bàn học sinh liền kệ gỗ tự nhiên cao cấp

4.500.000 2.800.000

Bàn học sinh có kệ 1m2 x 45 x 70 (cao) x 1m4 ( tổng chiều cao )

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720