Thanh lý tủ hồ sơ 4 hộc ngăn kéo mới 90%

900.000 650.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720