Thanh lý tủ trưng bày sãn phẫm 1m có đèn mới 99%

3.550.000 2.500.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720