Thanh lý kệ trưng bày sắt 80cm có hộc tủ mới 98%

2.800.000 1.400.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720