Thanh lý tủ hồ sơ 1m2*1m8 MDF mới 95%

3.500.000 2.500.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720