Kệ bếp mặt đá 1m3 cũ

4.500.000 2.900.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720