Kệ hồ sơ ngang 1m2*1m8 mới 99%

2.650.000 1.750.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720