Thanh lý ghế xoay trưởng phòng lưng cao có 2 chế độ

1.350.000 700.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720