Bộ sofa bed màu xanh lá có bàn kim cướng mới 99%

4.400.000 3.200.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720