Bộ sofa tiếp khách màu xanh kèm bàn mới

5.500.000 4.750.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720