Băng sofa tiếp khách bàn kim cương mới 99%

5.400.000 4.650.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720