Thanh lý bàn họp chân ixon 1m2*2m7 mới 98%

3.500.000 2.000.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720