Kệ hồ sơ 80cm*2m có hộc tủ mới 100%

1.800.000 1.300.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720