Thanh lý bàn họp 1m5*4m2 hoà phát mới 98%

9.500.000 3.950.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720