Combo gường 1m6*2m + tủ đầu gường

3.200.000 2.800.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720