Bộ bàn ăn dành cho 10 nhân viên văn phòng mới 95%

6.500.000 3.000.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720