Bàn giám đốc 1m8*1m2 màu xám trắng mới

4.550.000 3.800.000

HOTLINE: 090 207 1155 / 0919 201 720